1. Hjem
  2. Jeg vil på tur

Lille Torungen 1200x800.JPG

Fra kyst til hei

På tur i Østre Agder og Nissedal

Skjærgård, dype skoger, vassdrag, innsjøer og blankskurte heier. Nøkkelord for å fange den store bredden i naturen som preger våre medlemskommuner. Fra Skagerakkysten utenfor Grimstad, Arendal, Risør og Tvedestrand reiser landskapet seg via furumoer, granskoger og innlandsvann i Froland, Åmli, Vegårshei og Gjerstad, til de blanke isskurte fjellsidene rundt Nisser. Du behøver ikke dra langt for store opplevelser. På disse sidene kan du finne turforslag til fots, på hjul eller til vanns. Her finner du også oppdatert løypeinformasjon gjennom vinterhalvåret.

God tur!

 

Nisser 1200x670.JPG

Vestlandske hovedvei 1400x800 (1).JPG

Foto: Eirik Dobbedal, Friluftsrådet Sør