Naturlos

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Østre Agder og Vest-Telemark

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp ett eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

 

 Her kan du lese digital utgave av Naturlos 2021

 

 

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos 28. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren
April: Brosjyren fulldistribueres i våre medlemskommuner ila. uke 15 gjennom Agderposten og Posten (for områder utenfor Agderposten sitt distribusjonsområde).

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

 

Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26B 
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 15 eller 16.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

 

Tidligere brosjyrer

Les i Naturlos for 2020 her!

 

 

Naturlos 2021 forside.jpg
 

 

Naturlosserien på TV-Agder

I samarbeid med TV-Agder fulgte vi et knippe Naturlosturer i 2017. Resultatet ble en flott miniserie til inspirasjon for andre som lurer på hva en naturlostur er, og kanskje ønsker å delta på en. Under finner du to episoder. Hele serien er tilgengelig på TV-Agder sin hjemmeisde: www.tvagder.no/naturlos