Naturens Dag 2600x1300.JPG

Naturlos

I 2022 distribueres Naturlos til alle husstander i Friluftsrådet Sørs medlemskommuner i løpet av uke 14 og 15.
Her kan du lese den digitale utgaven av årets Naturlosbrosjyre: 

Naturlos 2022 

 

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Østre Agder og Vest-Telemark

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp ett eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn til Naturlos er siste søndag i februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren
April: Brosjyren fulldistribueres i våre medlemskommuner gjennom Agderposten og Posten (for områder utenfor Agderposten sitt distribusjonsområde).

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26B 
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

 

Tidligere brosjyrer

Les Naturlos for 2021 her!

Les Naturlos for 2022 her! 

 

 

 

Forside Naturlos 2022.png
 

 

Naturlosserien på TV-Agder

I samarbeid med TV-Agder fulgte vi et knippe Naturlosturer i 2017. Resultatet ble en flott miniserie til inspirasjon for andre som lurer på hva en naturlostur er, og kanskje ønsker å delta på en. Under finner du to episoder. Hele serien er tilgengelig på TV-Agder sin hjemmeisde: www.tvagder.no/naturlos