1. Hjem
  2. Plan
  3. Friluftslivets ferdselsårer

sti i skog - 3-2.jpg

FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER

Friluftsrådet Sør arbeider med planer friluftslivets ferdselsårer for, og sammen med kommunene. Agder fylkeskommune er en god samarbeidspartner og gir økonomisk støtte til arbeidet. Arendal bystyre, Åmli kommunestyre og Gjerstad kommunestyre har vedtatt sin temaplan for friluftslivets ferdselsårer. Frolands plan er foreløpig ikke vært behandlet politisk.

 

I 2023 begynte arbeidet med ferdselsåreplaner for Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. I løpet av vinteren og våren arrangerte vi i alt 10 folkemøter sammen med kommunene slik at innbyggerne kunne melde inn sine ønsker/behov for merkede turløyper. Målet er at planene skal være ferdig til politisk behandling i løpet av 2024.


Arbeidet kan deles inn i tre faser: Registrering av status, ønsker/behov og politisk behandling. Vi følger 
Miljødirektoratets veileder i arbeidet med planene for friluftslivets ferdselsårer.


STATUS
Eksisterende stier, turveier, skiløyper, sykkelruter, ridestier ol. kartlegges med tanke på sentrale egenskaper som; type, standard, tilrettelegging, årstall for siste merking/skilting, grunneieravtaler, driftsansvar osv.

NYE TILTAK
Det er et mål at alle skal ta tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Lag, foreninger og enkeltpersoner har meldt inn sine ønsker og behov digitalt via vår hjemmeside og/eller i folkemøter.

OPPFØLGING

Kommunene kan kjøpe tjenester av Friluftsrådet Sør til gjennomføring av tiltak i planen. Så langt er det inngått avtale med Arendal kommune om dette.