1. Hjem
  2. Plan
  3. Friluftslivets ferdselsårer

sti i skog - 3-2.jpg

PLAN FOR FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER I KOMMUNENE


Friluftsrådet Sør arbeider med friluftslivets ferdselsårer for, og sammen med kommunene. Arbeidet skal ende opp med en politisk vedtatt temaplan for hver kommune, i løpet av 2022 for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad og Åmli. Arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i kommunene Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei starter opp i 2023. Vi tar fortløpende imot innspill i disse kommunene via skjemaet under. Agder fylkeskommune er en god samarbeidspartner og gir økonomisk støtte til arbeidet.

 
Arbeidet kan deles inn i tre faser: Registrering av status, ønsker/behov og politisk behandling. Vi følger Miljødirektoratets veileder i arbeidet med planene for friluftslivets ferdselsårer.

STATUS
Eksisterende stier, turveier, skiløyper, sykkelruter, padleleder, ridestier ol. kartlegges i forhold til sentrale egenskaper som; type, standard, tilrettelegging, årstall for siste merking/skilting, grunneieravtaler, driftsansvar osv.

NYE TILTAK
Det er et mål at alle skal ta tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Vi inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor.