1. Hjem
  2. Plan
  3. Friluftslivets ferdselsårer

sti i skog - 3-2.jpg

PLAN FOR FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER I KOMMUNENE


Friluftsrådet Sør arbeider med friluftslivets ferdselsårer for, og sammen med kommunene. Agder fylkeskommune er en god samarbeidspartner og gir økonomisk støtte til arbeidet. Arendal og Åmli ble første kommuner i Agder til å politisk behandle og vedta temaplan for friluftslivets ferdselsårer rundet årsskiftet 2022/2023. I første halvdel av 2023 skal temaplaner for friluftslivets ferdselsårer også politisk behandles i Froland og Gjerstad. Arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i kommunene Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei startet opp i januar 2023. I løpet av våren 2023 er det gjennomført åpne folkemøter i alle kommunene og vi har tatt imot innspill via skjemaet under. Skjemaet stengte 1.mai 2023. 

 
Arbeidet kan deles inn i tre faser: Registrering av status, ønsker/behov og politisk behandling. Vi følger Miljødirektoratets veileder i arbeidet med planene for friluftslivets ferdselsårer.

STATUS
Eksisterende stier, turveier, skiløyper, sykkelruter, padleleder, ridestier ol. kartlegges med tanke på sentrale egenskaper som; type, standard, tilrettelegging, årstall for siste merking/skilting, grunneieravtaler, driftsansvar osv.

NYE TILTAK
Det er et mål at alle skal ta tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Vi inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor.