1. Hjem
  2. Skole
  3. Voksenopplæring

Kopi av Uten navn.jpg

Foto: Friluftsrådet Sør og voksenopplæringene

 

Friluftsopplæring for innvandrere

- Et bredt og inkluderende friluftsliv

Allemannsretten er ikke unik for Norge. Flere av våre nordiske bruker det samme begrepet (Sverige, Island og Finland), og en rekke andre europeiske land har særlover som sikrer allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom. Samtidig er friluftslivets omfang og folkelige forankring et nordisk (og kanskje særlig norsk/svensk) fenomen. Vi behøver derfor ikke dra langt ned i Europa før vår værbitte, sta og humørsvingende naturaktivitet møter hoderisting.

Friluftsliv er kultur og kultur krever opplæring. Vi tilbyr derfor kurs i grunnleggende friluftsaktiviteter i samarbeid med det kommunale voksenopplæringstilbudet. 

 

Ønsker å booke kurs/aktivitetsdag? Sende e-post til autumn@friluft-sor.no 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss. 

 

Voksenopplæringen i Arendal kommune

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune 

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)