1. Hjem
  2. Om oss

Friluftsrådet Sør KO

 

kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen   kommunevåpen

Friluftsrådet Sør er et kommunalt oppgavefellesskap for å fremme friluftsliv i de ni medlemskommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene.

Friluftsrådet Sør har i dag fem ansatte; Geir Henning Waagsnes (daglig leder), Lone Engbråten (informasjon og aktivitet), Kristian Hansen (prosjektmedarbeider kyststi), Rebecca Hornli Lundberg (prosjektmedarbeider kyststi) og Solveig Enoksen. 

Friluftsrådets hovedsatsing er informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom.
Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

  Friluftsrådet tidslinje – 1200x574.jpg