Selger holme i LNF-område: – Tenk å bygge noe som Flokehyttene her

Sigve Einarsen hadde store planer for Bjørnsholmen innerst i Ålfjorden. Nå håper han noen andre kan videreføre visjonene hans.

- Strevde voldsomt med å komme seg på land

Gry Lindboe fra Sola opplevde et svømmende rådyr i Skudeneshavn.

Spennende friluftstilbud til barn og unge

BALSFJORD: Ishavskysten friluftsråd ønsker barn og unge ut i naturen. Nå blir det både turer for barnehager og småtrinnet, friluftskoler for mellomtrinnet og en fem-dagers tur for de litt mer turvante.

Strandsone under press – én av fire opplever stengsler langs vannet

På bare ett år har Fredrikstads befolkning fått 64 dekar mindre tilgjengelig strandsoneareal å hente rekreasjon fra, og antall stengsler og hindringer øker i antall. Det bekymrer Kjetil Johannessen i Oslofjorden friluftsråd.

Dette fikk vi til i 2020
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2021 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi.

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.