Satser på UT.no

Statskog bidrar med 250 000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no , og understøtter dermed regjeringens satsing i statsbudsjettet.

Jobber gratis for å merke trygge turstier Mobil: 993 64 020 E-post: Per@vesteraalensavis.no Publisert: 16 januar 2021 15:20 Sist oppdatert: 16 januar 2021 15:20

Naturopplevelsene står i kø på Hadseløya, og to av dem som bruker mye av fritiden sin for å sørge for godt merka stier og trygge turløyper, er Michael Ulvær og Geir Higraff.

Politiet melder om parkeringskaos i Brekko

Jæren friluftsråd advarte på forhånd om stor utfart og utfordrende parkeringsforhold i Brekko lørdag. Og akkurat slik gikk det.

70 millioner til tiltak mot marint søppel

Planlegger du å rydde avfall langs strender eller på sjøbunnen i 2021? I år støtter Miljødirektoratet den nasjonale ryddedugnaden med 70 millioner kroner. Nå kan du søke om midler.

Dette fikk vi til i 2019
0
Barn, unge og familier på egne fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2020 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Arbeide med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 18 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.