Velkommen til åpning av dagsturhytta i Nordreisa-lørdag 02.07 kl. 16:00

Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy har allerede fått sine dagsturhytter. Nå er det endelig klart for åpning også i Nordreisa.

Starter sommerferien med å gå på friluftsskole: – Det de lærer her får de nytte av senere i livet

19 barneskoleelever i Åsnes deltar denne uka på friluftsskole i regi av Finnskogen Friluftsråd på Myrmoen. Både i Våler og Grue er det tilsvarende tilbud, som er helt gratis å delta på.

Testet seg i høyden og på havnivå

Onsdag 22. juni var det friluftskveld på Isbadestranda på Evenskjer. Arrangementet var et samarbeid mellom Tjeldsund kommune, ved Friskliv Ung, og Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Her kan du oppleve kulturhistorie

Dersom du er interessert i kulturhistorie, florerer det av muligheter Listerregionen. Her er lite utvalg av hva du kan oppleve.

Dette fikk vi til i 2021
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2022 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Grimstad kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi.

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.

- Tilby åpne familiearrangementer gjennom året.