Dette fikk vi til i 2022
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2023 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med realisering av kyststi i Grimstad kommune

- Arbeide med plan for friluftslivets ferdselsårer i Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei

- Gjennomføre kurs i marinbiologi

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psykisk helse og friluftsliv