Friluftsrådet Betinget begeistret

Daglig leder Ola Fremo i Friluftsrådet er begeistret over at vegvesenet tar signalene fra folket på alvor. Men han venter med å slippe jubelen løs ti han ser hva det forslaget innebærer.

Alta 10-toppers registrer deg før 1. november

Registrer deg før 1. november og kryss av hvis du vil kjøpe t-skjorte

Hove-spørsmål - mens vi venter på reguleringsplanen

Det finnes folk som spør seg hva alt bråket på Hove dreier seg om, det er jo så fint der, et deilig sted med flott natur.

Fylket etterlyser kunst- og kulturplan i Risør: - Fylkeskommunen kan ikke kommandere oss til å lage en kommunedelplan

Fylkeskommunen er ikke fornøyd med Risørs såkalte planstrategi, og retter søkelyset mot den manglende satsingen på en egen plan for kunst- og kulturfeltet. Kultursjef Torolf Kroglund synes forslaget er interessant, men han er ikke begeistret for at fylkeskommunen kommer med innspill om hvilke planer Risør bør satse på.

Dette fikk vi til i 2019
0
Barn, unge og familier på egne fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2020 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Arbeide med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 18 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.