Dette fikk vi til i 2021
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2022 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Grimstad kommune

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psykisk helse og friluftsliv

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune

- Tilby åpne familiearrangementer gjennom året