Fikk nytt liv med grønn resept

For 2,5 år siden var jeg sengeliggende 18-20 timer i døgnet. Nå går jeg tur seks-sju dager i uka.

Spiser du disse? Ikke gjør det!

Stillehavsøstersen ble en real folkefiende da dens tilstedeværelse i hopetall ble konstatert for noen år siden. Heldigvis var løsningen enkel; vi kunne spise denne fremmede arten vekk. Nå er derimot myndighetene litt mer nølende i sine anbefalinger.

Tur-Henrik gjør Tromsø bedre

Utfordringene i Tromsø kommune får mye plass i mediene i disse dager. Men mange av svarene på et presset helse- og omsorgstilbud i kommunen ligger i områder som ikke får så mye oppmerksomhet.

Dette fikk vi til i 2018
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2019 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

- Arbeide med realisering av kystsi i Arendal kommune.

- Utgi turkart og turguide for Åmlikommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 21 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.