Viken konferansen 2021

Praktisk informasjon Fra: 25. oktober 2021 kl. 10.00 Til: 26. oktober 2021 kl. 16.00 Sted: Sundvollen Hotell

Nominasjon til Eldhugprisen 2021

Helgeland Friluftsråd deler hvert år ut påskjønnelsen «Eldhugprisen».

Bestilling av årets Stikk UT! krus/skål

31. oktober er siste dag i årets StikkUT!-sesong. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal minner om at det at det er muleg å bestille seg krus eller skål før 1. november.

Nina Vågen Roaldset (Ap) ble ny leder av oppvekst- og kulturutvalget

Synnøve Nes har begynt som journalist i Tidens Krav, og har søkt om permisjon/fritak fra politiske verv.

Dette fikk vi til i 2020
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2021 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi.

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.