Politikerne ville ha bobilturister til Sola - men fasilitetene de håpet på er ikke klare

- Det har vært noen bobiler parkert på bussgarasjetomten, men ikke et stort antall, forteller kommunalsjef Rune Veenstra.

Noen reiste lengre enn andre for å delta på populært arrangement i Moutmarka

Også i år var slåttekurset i Moutmarka godt besøkt. I tillegg til lokale deltakere, kom det folk fra andre siden av fjorden og lengre inn i landet.

Lofoten Friluftsråd kan konstatere etter tellinger på 19 turstier: – Nordmenn søker ikke lavterskelturer

Mannen, Reinebringen og Ryten er de mest populære turmålene denne sommeren.  

Vil lage ny park på Byremo

Byremoparken vel venter på klarsignal fra kommunen, før de kan lage fritidspark i friområdet ved Byremosanden. Finansieringen er ifølge Lyngdals avis i orden, blant annet har friluftsrådet i Lindesnesregionen bidratt med 400 000 kroner.

Dette fikk vi til i 2019
0
Barn, unge og familier på egne fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2020 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Arbeide med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 18 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.