På jakt etter vinterfotturar

Veit du om ei god rås for vinterturar til fots? Det vil kommunen gjerne vite meir om.

Ildsjelene etter mange års arbeid ved Eidevannet: – En drøm som har gått i oppfyllelse

Stolte dugnadsarbeidere kunne onsdag markere sluttet for et flere år langt prosjekt ved Eidevannet på Skjervøy.

Lyngen turtrim- bilder og sporlogg til turheftet.

Vi skal oppdatere turheftet vårt og trenger i den forbindelse hjelp til innsamling av bilder og sporlogg.

Det blir StikkUT-turar i Sande frå komande årsskifte

Frå nyttår er også Sande kommune med i Friluftsrådet, og blir omfatta av StikkUT-ordninga.

Dette fikk vi til i 2020
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2021 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi.

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.