Dette fikk vi til i 2023
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2024 vil vi ha fokus på:

- Planer for friluftslivets ferdselsårer

- Marka Friluft i Arendal og Grimstad

- 16 gratis friluftsskoler i sommerferien

- Friluftskvelder

- Friluftsliv ved voksenopplæringenes introduksjonsprogram

- Gratis aktivitetsdager i vinterferien

- Naturlosbrosjyre

- Kurs i marinbiologi

- Forbedring og merking av kyststitraseen

- Naturens dag

- Nye turmål på TellTur

- Økt satsing på Læring i friluft