Nå har plastkulene dukket opp flere steder: – Mye mer omfattende enn vi først trodde

Det er ikke bare skjærgården i Fredrikstad og på Hvaler som akkurat nå er forurenset av en mengde bitte små plastkuler. Også på den andre siden av fjorden har det etter hvert også dukket opp store mengder.

En perle av noen turer

Finnmark Friluftsråd hadde årsmøte 25. mars og Nordkapp kommune fått kontaktperson på plass. Det kan se ut til at det blir anledning for Perletur og økt satsing på friluftsliv.

Vil obdusere ærfugl for å finne ut hvorfor de dør

Død ærfugl, som det blant annet er funnet mange av på Hvaler, skal nå obduseres for å finne årsaken til at så mange dør. Om dødsfallene kan ha sammenheng med det store plastkuleutslippet langs kysten, skal sjekkes.

Ti på Topp-turmål 9: Linnåsen

Linnåsen er et av de mest kjente og kjære turmålene i Søgne. Her er det godt merkede stier og mange muligheter for å tilpasse turens lengde og vanskelighetsgrad.

Dette fikk vi til i 2018
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2019 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

- Arbeide med realisering av kystsi i Arendal kommune.

- Utgi turkart og turguide for Åmlikommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 21 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.