Har fått nytt turkart etter 19 år

Steigen har fått nytt turkart, 19 år etter at det forrige ble lansert.

Tilskudd til friluftslivtiltak 2021

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune.

Nå lager politikerne telt-regler for Hvaler

I neste uke vedtar politikerne på Hvaler en egen forskrift for telting på Storesand og i Stuevika. Kan hende vil telting også i andre områder bli mer regulert i løpet av våren.

Lofoten først ute med friluftssamarbeid

Lofoten er første region i landet som får en felles friluftsforskrift. Den skal vedtas i kommunestyrene før sommeren.

Dette fikk vi til i 2020
0
Turer gått og registrert på Telltur
0
Barn på undervisningsopplegg i naturen
0
Personer med minoritetsbakgrunn på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2021 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Fortsette arbeidet med med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor marinbiologi.

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.