Fredag starter sesongen for 48 juleturer

Nord-Troms Friluftsråd er spente på hvor mange deltakere de får i år.

Vedtok berging av kjøkkendrifta i Hornindal

Men drifta må effektiviserast for å spare inn ei stilling

Olalivegen blir breiare og tryggare

VINDAFJORD: Takk vera «koronamidler» kan friluftsrådet Vest i desse dagar fullføra ei utviding av Olali-vegen frå E 134 på Oppheim og opp til parkeringsplassen.

Hva skjer på Mylla?

Er ikke det å bevare de sammenhengende friluftsområdene rundt hovedstaden et nasjonalt anliggende?

Dette fikk vi til i 2019
0
Barn, unge og familier på egne fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2020 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Arbeide med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 18 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.