I flere år har fyret vært et pengesluk for Bodø. Nå sparer kommunen millioner

Bjørnøy fyr skal ikke lenger ha status som statlig friluftslivsområde for allmennheten. Området brukes minimalt og koster mye.

Søker om medlemskap i Midt-Agder friluftsråd

Jon Øyslebø (Sp) sier at det er viktig at representantskapet fra kommunen ivaretar innbyggernes interesser.

Skal dele ut ildsjel-pris for sjette gang

Friluftsrådene i Troms skal for sjette gang dele ut friluftslivets ildjelpris.

Nytt folkehelsetiltak frå kommunen Set ut sykkelstativ

Som ein av dei fyrste kommunane skal Stranda kommune plassere ut sykkelstativ som eit folkehelsetiltak

Dette fikk vi til i 2019
0
Barn, unge og familier på egne fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Km merka kyststi
0
Friluftsskoler

I 2020 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Arbeide med realisering av kyststi i Arendal kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 18 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Østre Agder og Vest-Telemark

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.

- Tilby gratis fritidsaktiviteter for ungdom i Arendal kommune.