1. Hjem
  2. Skole

Læring i friluft2.JPG

Naturen som læringsarena

Friluftsrådet Sør arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet. Det er en prioritert oppgave å støtte skolene i dette arbeidet. Naturen er vårt beste klasserom. Læring i friluft stimulerer flere sanser og utfordrer hode og kropp ved å føle, lukte og observere dyr, planter og bevegelse. Friluftsrådet Sør tilbyr skoleklasser i våre medlemskommuner varierte undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplanens mål for de ulike klassetrinnene. I oppleggene kombineres fysisk aktivitet med marinbiologi, kulturhistorie, mat, matematikk og utforskning.

 

 

Livet i fjæra, marionbiologikurs for barn

"Livet i fjæra" er et tilbud til skoleklasser og barnehager i Friluftsrådet Sør sine medlemskommuner. Marinbiologikursene foregår på ei strand tett på skolen eller barnehagen og tilpasses aldersgruppen. Elevene stiller med egen niste for en dag ute og evt. redningsvest til de minste. Friluftsrådet Sør stiller med håver, snører og spann og blir med i jakten på kjente og ukjente arter i strandsonen. Kurset er tilpasset den nye læreplanen.

Kursene foregår i skoletiden i perioden mai-juni og august.

Dersom du ønsker å reservere en dag med kurset "Livet i fjæra", kan du kontakte Marthe Marie Ruud, marthe@friluft-sor.no

Marinbiologi.JPG

 

 

Friluftsopplæring for innvandrere

- Et bredt og inkluderende friluftsliv

Allemannsretten er ikke unik for Norge. Flere av våre nordiske bruker det samme begrepet (Sverige, Island og Finland), og en rekke andre europeiske land har særlover som sikrer allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom. Samtidig er friluftslivets omfang og folkelige forankring et nordisk (og kanskje særlig norsk/svensk) fenomen. Vi behøver derfor ikke dra langt ned i Europa før vår værbitte, sta og humørsvingende naturaktivitet møter hoderisting.

Friluftsliv er kultur og kultur krever opplæring. Vi tilbyr derfor kurs i grunnleggende friluftsaktiviteter i samarbeid med det kommunale voksenopplæringstilbudet. 

Voksenopplæring en i Arendal kommune

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune 

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Book vårt kurs "Livet i fjæra"

  • Marthe Marie Ruud

    Prosjektleder læring i friluft og friluftslivets ferdselsårer

    46660922

 

Undervisningsidéer

Naturen er en fantastisk arena for å utvikle bred forståelse for sammenhengene mellom samfunn, kultur, natur og vitenskap. Gjennom praktiske oppgaver utendørs kan barna få både fysisk aktivitet og konkrete erfaringer til å henge matematisk, språklig, politisk og naturfaglig kunnskap på. Vi oppfordrer alle til å legge skoletimen til verdens beste klasserom!

Gå til FL hovedside

Minoritet.JPG