1. Hjem
  2. Skole

Naturen som læringsarena

Friluftsrådet Sør arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet. Det er en prioritert oppgave å støtte skolene i dette arbeidet. Naturen er vårt beste klasserom. Læring i friluft stimulerer flere sanser og utfordrer hode og kropp ved å føle, lukte og observere dyr, planter og bevegelse. Friluftsrådet Sør tilbyr skoleklasser i våre medlemskommuner varierte undervisningsopplegg med utgnagspunkt i læreplanens mål for de ulike klassetrinnene. I oppleggene kombineres fysisk aktivitet med marinbiologi, kulturhistorie, mat, matematikk og utforskning. Vi har laget en en egen brosjyre med vårt tilbud. Last ned brosjyren: "Naturen som læringsarena"

Skoletilbud forside.jpg Artsreg. i fjæra ungdtr..jpg

 

Friluftsopplæring for innvandrere

- Et bredt og inkluderende friluftsliv

Allemannsretten er ikke unik for Norge. Flere av våre nordiske bruker det samme begrepet (Sverige, Island og Finland), og en rekke andre europeiske land har særlover som sikrer allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom. Samtidig er friluftslivets omfang og folkelige forankring et nordisk (og kanskje særlig norsk/svensk) fenomen. Vi behøver derfor ikke dra langt ned i Europa før vår værbitte, sta og humørsvingende naturaktivitet møter hoderisting.

Friluftsliv er kultur og kultur krever opplæring. Vi tilbyr derfor kurs i grunnleggende friluftsaktiviteter i samarbeid med det kommunale voksenopplæringstilbudet. 

Voksenopplæring en i Arendal kommune

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune 

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Undervisningsidéer

Naturen er en fantastisk arena for å utvikle bred forståelse for sammenhengene mellom samfunn, kultur, natur og vitenskap. Gjennom praktiske oppgaver utendørs kan barna få både fysisk aktivitet og konkrete erfaringer til å henge matematisk, språklig, politisk og naturfaglig kunnskap på. Vi oppfordrer alle til å legge skoletimen til verdens beste klasserom!

Gå til FL hovedside

Minoritet.JPG