1. Hjem
  2. Kart

Kart og kompass.jpg

Kart - veiviseren til naturopplevelsene

Et kart til inspirasjon, et kart som historisk kilde eller et kart som veiviser. Kart er kunnskap. På disse sidene kan du finne både digitale kartløsninger og informasjon om våre papirkart og turbøker. Friluftsrådet Sør har siden 2012 jobbet med en egen kommunal turkartserie i målsetokk 1:25.000. Målet med kartene er å vise vei i våre medlemskommuner og synliggjøre mulighetene som ofte finnes rett utenfor døra.

Turkart

Vår egen kartserie i målestokk 1:25.000 med stier og løyper, samt ekstra friluftsinformasjon som kulturminner, utsiktspunkter og badeplasser. Finn ditt kart i menyen!

Løypestatus

Hvor kan jeg gå på ski? Svaret finner du her. Friluftsrådet Sør har utsyrt en rekke løypemaskiner i våre medlemskommuner med gps-sporing slik at du skal få oppdatert informasjon om skiløyper nær deg.

Telleapparater

Frilufstrådet Sør måler passeringer i en rekke turområder i våre medlemskommuner. På denne siden kan du finne tallene og se hvilket område som er det mest populære. I løpet av 2024 vil tellerne slutte å sende daglige passeringer, fordi 2G-mobilnettet er i ferd med å avvikles. Unntatt på Merdø og Treungenbanen, hvor det er tellere med 4G-teknologi. Vi er i dialog med Telia om overgang til mobildata-tellinger, og er usikker på om dette kan vises på samme måte.

Kartverket

Her finner du en grunnleggende kartløsning fra Kartverket. Kartet viser stier og løyper som er lagret i basen. Du kan selv bidra i arbeidet med oppdatert kartinformasjon på Rett i kartet.