1. Hjem
  2. Plan
  3. Kyststi

storesand2_kyststi.jpg

Foto: Marthe Marie Ruud, Friluftsrådet Sør

Kyststi 

Aust-Agder fylkeskommune fattet i 2010 vedtak om at en sammenhengende kyststi gjennom fylket burde utredes og om mulig etableres. Friluftsrådet Sør fikk i oppdrag å utrede mulighetene for sine kystkommuner. Vi laget rapporter for hver kommunene i perioden 2011 til 2013. Utredningen resulterte i rapportene Kyststi Arendal , Kyststi Grimstad , Kyststi Risør , Kyststi Tvedestrand.

 

I vårt arbeid med kyststi har vi kun benyttet eksisterende stier, turveier, gang- og sykkelveier og veier nærmest mulig kysten, og knyttet dem sammen for å lage et slags svar på fotfolkets Nasjonal sykkelrute nr. 1 gjennom kommunene. I noen tilfeller går kyststien over svaberg. Det har så langt ikke vært nødvendig å etablere nye stier.

Vi har påtatt oss arbeidsgiveransvar for en prosjektmedarbeider. Kommunes egenandel er 200 000 kr/år. Tilskuddet fra fylkeskommunen må det søkes om og rapporteres på hvert år. Kyststiprosjektet er et spleiselag mellom Agder fylkeskommune, Friluftsrådet Sør og våre kystkommuner. Det er svært tidkrevende å «lande» grunneieravtaler og følge opp henvendelser fra innbyggerne i tillegg til skilting og merking.

 

Vi merker eller skilter der det vil være tvil om «veivalget». Noen ønsker bekreftelse oftere. Langs veier merker vi med kyststisymbol på hver 5. lyktestolpe, eller oftere. Det er en utfordring at merker blir fjernet og skilt flyttet eller fjernet, men traseen lastes opp og knyttes til turmål i «Norgeskart friluftsliv». Ved å bruke denne appen på mobiltelefonen, kan man zoome inn i kartet og se hvor man befinner deg på kyststien.

 

Kyststi Arendal   

I 2019, 2020 og 2021 ble det merket en sammenhengende trase gjennom kommunen på 65 km, en forgreining på Tromøy på 27 km og rundløyper på Merdø og Tverdalsøy, på henholdsvis 3 og 5 km.

Kyststi Grimstad 

I 2022-23 har vi jobbet på samme måte med kyststi gjennom Grimstad kommune og merket og skiltet 67 km kyststi i henhold til grunneieravtaler, hvorav 35 km i 2023.

Kyststi Tvedestrand og Risør

Vi innarbeider kyststi i ferdselsåreplanene for Tvedestrand kommune og Risør kommune, og ber om at nødvendig egenandel på 200 000 kr/år settes av i budsjettene. Vi kan da søke fylkeskommunen om delfinansiering, slik at vi kan fortsette arbeidet med kyststi østover til Telemark grense nås i løpet av 2030.

  Kyststi_Spruta_FotoKristianHansen.jpg

 Foto: Kristian Hansen, Friluftsrådet Sør