1. Hjem
  2. Plan
  3. Kyststi

2017-05-31 21.36.40 – Kopi.jpg

Foto: Rebecca Hornli Lundberg, Friluftsrådet Sør

Kyststi

Norges kystlinje strekker seg over 100.915km fra grensen til Sverige i sør til Russland i nord. På oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune gikk vi i 2011 i gang med å utrede muligheten for en sammenhengde kyststi gjennom Aust-Agder fylke. Friluftsrådet Sør befarte kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Det er samlet kartlagt 350km med mulig kyststi gjennom våre meldemskommuner. Parallellt med vårt prosjekt jobbet Midt-Agder Friluftsråd med tilsvarende utredning for Lillesand kommune. Per 2017 er det kun etablert en kyststi på Hove i Arendal kommune og på Nautholmene i Tvedestrand. 

Utredningen resulterte i rapportene Kyststi Arendal , Kyststi Grimstad , Kyststi Risør , Kyststi Tvedestrand.

 

Kyststi Grimstad

I 2017 gikk startskuddet for første skritt på veien mot en sammenhengde kyststi gjennom Grimstad kommune. Med økonomisk støtte fra Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune kunne vi sette i gang med å utarbeide en skiltplan og innhenting av grunneieravtaler. Realiseringen av kyststi Grimstad skjer i tett sammarbeid mellom Friluftsrådet Sør og Grimstad kommune. Kyststien vil i stor grad følge allerede eksisterende stier, med enkelte utbedringer og tilpassinger hvor dette er nødvendig. Det vil derfor være ulik standard på kyststien gjennom kommunen.