1. Hjem
  2. Om oss
  3. Samarbeidsavtale

Gjeldende samarbeidsavtale for Friluftsrådet Sør

 

Samarbeidsavtalen er vedtatt av styret for Friluftsrådet Sør 01.12. 2021 og årsmøtet 30.03.2022. Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har gjort vedtak om å organisere Friluftsrådet Sør som kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelovens kapittel 19. 

 

Les samarbeidsavtalen her