1. Hjem
  2. Plan

Bilde 1.jpg

Planarbeid

Aktiv deltakelse i planarbeidet er viktig for å sikre fremtidig friluftslivsutøvelse. En av våre oppgaver er å jobbe for sikring og tilrettelegging av friluftsområder, avgi uttalelser i saker som berører friluftslivet og jobbe for en hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder.

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et viktig virkemiddel i planarbeidet for å synliggjøre, bevisstgjøre og ivareta gode friluftslivsområder. Målet med arbeidet er å sikre dagens og fremtidens friluftsarealer både rundt hushjøret og lenger unna. Målet er at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.

 

Kyststi

Friluftsrådet Sør ble engasjert av Aust-Agder fylkeskommune for å kartlegge mulighetene for å etablere en sammenhengende kyststi i fylket. Friluftsrådet Sør har vurdert mulighetene for en gjennomgående sti i kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. I tilegg har vi undersøkt muligheten for rundløyper tilknyttet sikrede friluftsområdene og i tettbefolkede områder. Du kan lese mer om vår kyststisatsing i menypunktet Kyststi.

 

Universell utforming

Alle har rett til å oppleve naturen og komme tett på skog, trær , dyr og planter. Det nære, enkle naturmøtet kan ha en rekke positive effekter på vår psykiske helse. Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, og uten behov for særskilte tilpasninger og spesielle utforminger. Universell utforming har utgangspunkt i at vi alle er ulike, og det er derfor behov for å skape et inkluderende samfunn der alle har lik mulighet for å delta.

Friluftsrådet Sør kartla i 2009 og 2010 en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming. Noen av disse er kommet godt i gang med tilretteleggingen, mens andre nesten er i havn. Du kan lese rapporten for Østre Agder her.

I 2013 ga vi ut en tilsvarende rapport for Grimstad kommune. Rapporten for Grimstad kommune kan du lese her .