• Ole Goderstad

  Styreleder

  Tvedestrand kommune

 • Ingunn Fjærbu Roppestad

  Nestleder

  Froland kommune

 • Arne Jenssen

  Styremedlem

  Arendal kommune

 • Kåre Dalane

  Styremedlem

  Gjerstad kommune

 • Arnt Gunnar Tønnesen

  Grimstad kommune

 • Knut Oddvar Nes

  Styremedlem

  Nissedal kommune

 • Jens Heibø

  Styremedlem

  Risør kommune

 • Onar Kjetil Baarøy

  Styremedlem

  Vegårshei kommune

 • Hilde Hansen Smeland

  Styremedlem

  Åmli kommune