1. Hjem
  2. Plan
  3. Kartlegging og verdisetting

Turløype.JPG

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et viktig virkemiddel i planarbeidet for å synliggjøre, bevisstgjøre og ivareta gode friluftslivsområder. Målet med arbeidet er å sikre dagens og fremtidens friluftsarealer både rundt hushjøret og lenger unna. Målet er at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Du kan lese mer om kartleggingen i veilederen til Miljødirektoratet.

 

Kartlegging i Agder

Friluftsrådet Sør arbeider med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i våre medlemskommuner. Arendal, Risør og Tvedestrand er allerede kartlagt. Informasjonen fra kartleggingen er tilgjengelig på kart.naturbase.no. I 2017/2018 arbeider vi med kartlegging i Gjerstad og Vegårshei.