1. Hjem
  2. Fritid
  3. Marka Friluft

Design uten navn (3).jpg

Foto: Friluftsrådet Sør

 

Hva er Marka Friluft?

Marka Friluft er et gratis fritidstilbud for alle ungdommer som bor i Arendal og Grimstad som går i 7.-10. klasse. Vi arrangerer turer og aktiviteter gjennom året og har fast aktivitet annenhver onsdag  (oddetallsuker) fra kl. 17:00-20:00. På våre ukesaktiviteter prøver vi forskjellige frilufts-/utendørsaktiviteter i nærområdet på land og vann. Her kan du også lære å lage mat på bål, bli kjent med nye venner og teste grenser i trygge omgivelser!

 

  • Marka Friluft har ingen medlemsavgift
  • Du kan komme på de aktivitetene du selv ønsker
  • Du kan være med på gratis turer på land, vann og delvis i lufta
  • Vi har masse utstyr til utlån på våre turer
  • Vi varsler våre aktiviteter på Spond

 

Aktiviteter 

Vi skal oppdatere alle kommende aktiviteter på Spond. Velger lenken til ønsket fritidsklubb. 

 

Marka Friluft Arendal

Marka Friluft Grimstad

Spond Arendal Spond Grimstad

 

Eller se Markas aktiviteter fremover her.

 

Ved deltakelse på Marka sine aktiviteter skal deltaker ha tillatelse fra foresatte og foresatte må selv sørge for forsikring i forbindelse med ulykke/ skade. Marka friluft er en introduksjon til grunnleggende friluftsliv og aktivitet. Spikking og vedkløyving kan forekomme. Deltakere vil da lære riktig håndtering av kniv og øks. Ledere går gjennom ROS-vurdering knyttet til aktiviteter for å vurdere risiko for uhell/skade.

 

                                       

 

 

 

Aktuelle påmeldinger til Markas arrangementer:

Her finner du påmelding til fremtidige turer. Se vårt program for kommende Marka kvelder og turer!

 

kommunevåpen  friluftsraadet-soer-logo.jpg

Marka Friluft Arendal på facebook

Se bilder, video og hold deg oppdatert om våre aktiviteter og tilbud i Arendal på vår facebookside.

FB-f-Logo__blue_114 – Kopi.png@markafriluft 

instagram.png @markafriluft