1. Hjem
  2. Hærverk på telleren i Åsbieskogen
Hærverk på telleren i Åsbieskogen - headerbilde Friluftsrådet Sør

Hærverk på tellere

 

I løpet av de siste årene har Friluftsrådet Sør investert mye penger i telleapparater. Tellerne er plassert ut på utvalgte turområder i våre medlemskommuner. Apparatene måler antall passeringer i løpet av en dag og kan ikke brukes til å spore enkeltpersoner. Tellerne gir oss viktig data i arbeidet med tilrettelegging, og beskyttelsen av stier og turområder mot nedbygging. I denne sammenhengen er viktig å synliggjøre hvor mange som bruker nærmiljøet til hverdagsturer- og friluftsliv.
 
I løpet av denne høsten har vi måttet hente inn to av disse tellerne, grunnet skadeverk. En på Hove og nå sist, en i Åsbieskogen. En teller koster mange tusen kroner. Det er derfor synd at noen med vilje skader disse tellerne. Tellerne er nå tatt ned og vil ikke komme tilbake. Det er derfor ikke mulig å se oppdattert data for tellerne på hhv. Hove eller Åsbieskogen.
 
På grunn av skadeverket viser telleren i Åsbieskogen feil. Det har dessverre ikke passert over 400.000 turgåere siden 5. november. Feilvisningen har sammenheng med tidspunkt for skadeverk. Det tar trolig tid før tellerne evt. er tilbake i drift.