1. Hjem
  2. Friluftslivets ferdselsårer
Friluftslivets ferdselsårer - headerbilde Friluftsrådet Sør

Målsetting om at alle skal ha maksimalt 500 meter til turområder 

Friluftsrådet Sør arbeider nå med kartlegging av friluftslivets ferdselsårer i kommunene Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.
En ferdselsåre kan være stier/turveier, skiløyper, sykkelruter, padleleder o.l. Kartleggingen skal danne grunnlag for en temaplan «Friluftslivets ferdselsårer» i hver enkelt kommune. Det er for tiden ikke mulig å invitere til åpne møter. Vi ønsker derfor at lag, foreninger og enkeltpersoner sender sine ønsker om merking og tilrettelegging til Friluftsrådet Sør.
Vi understreker at ingen tiltak kan realiseres uten grunneiers tillatelse. Det er en fordel, men ingen betingelse at ønsket er avklart med grunneiere ved innmelding.

Du kan lese mer om prosjektet og registrere informasjon om ferdselsårer på temasiden for Friluftslivets ferdselsårer.