1. Hjem
  2. Naturlos
Naturlos - headerbilde

Naturlos - lærerike natur- og kulturopplevelser i Østre Agder og Vest-Telemark

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Østre Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der men tar opp ett eller flere tema underveis sammen med en lokalkjent naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med. 

 

Digital versjon av Naturlos 2023 leser du her!

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Januar: Innmeldingen åpner 

Februar: Frist for å melde turer inn til Naturlos er siste søndag i februar

Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren

April: Brosjyren fulldistribueres i våre medlemskommuner gjennom Agderposten og Posten (for områder utenfor Agderposten sitt distribusjonsområde).

 

Innmelding av turer/arrangementer

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema - trykk her.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til solveig@friluft-sor.no 

Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26B 
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i våre medlemskommuner i Østre Agder og i Nissedal.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til solveig@friluft-sor.no 

 

Tidligere brosjyrer

Les Naturlos for 2021 her!

Les Naturlos for 2022 her!