1. Hjem
  2. Naturlos
Naturlos - headerbilde

Naturens Dag 2600x1300.JPG

Naturlos

I 2022 distribueres Naturlos til alle husstander i Friluftsrådet Sørs medlemskommuner i løpet av uke 14 og 15.
Her kan du lese den digitale utgaven av årets Naturlosbrosjyre: 

Naturlos 2022 

Endring: "Krigsminne i Iveland" 8. mai kl.13.00 - riktig tidspunkt er 15. mai kl.11.00.

 

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Østre Agder og Vest-Telemark

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp ett eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn til Naturlos 27. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren
April: Brosjyren fulldistribueres i våre medlemskommuner ila. uke 15 gjennom Agderposten og Posten (for områder utenfor Agderposten sitt distribusjonsområde).

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26B 
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 14 eller 15.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til marthe@friluft-sor.no 

 

Tidligere brosjyrer

Les Naturlos for 2021 her!