1. Hjem
  2. Om FL
  3. Uttalelser

Barn rydder fjæra HelgelandUttalelser

Eldre uttalelser kan du få kopi av ved å ta kontakt med oss direkte på epost: post@friluftrad.no 

 

 

Nasjonal ramme for Vindkraft på land 

30.sept 2019
Styret i FL har vedtatt vedlagte høringsuttalelse til NVEs for til nasjonal ramme for vindkraft på land 
(åpnes som pdf i eget vindu)

 

 

Høringsuttalelse om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i froskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier

skog tilpasset 1200x900 foto AK.jpg
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) takker for muligheten til å gi høringsuttalelse til forslag til ny forskrift. Vi er blant dem som har etterlyst ny forskrift, og er glad for at det nå er en aktiv prosess for å fastsette ny forskrift. Vi er kjent med det felles innspillet som Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Oslo og Forum for natur og friluftsliv i Akershus har sendt. Disse samarbeidsorganene har brei erfaring og kompetanse forankra i en rekke medlems- og tilslutta organisasjoner på et langt mer detaljert nivå enn FL. Vi gir vår generelle støtte til denne høringsuttalelsen, og vil fra vårt ståsted framheve noen synspunkter på den foreslåtte Forskriften av overordna karakter.Du kan lese hele uttalelsen her i vedlagte pdf. LMD Markaforskrift 23okt2017.pdf