1. Hjem
  2. Vi søker etter en prosjektleder/rådgiver
Vi søker etter en prosjektleder/rådgiver - headerbilde

Friluftsrådet Sør søker en prosjektleder/ rådgiver med fokus på friluftspedagogikk og marinbiologi. Stillingen er på 100% i to år med gode muligheter for fast ansettelse etter prosjektperioden.

 

Du vil få hovedansvar for to prosjekter:


Friluftslivets ferdselsårer
- Utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer sammen med kommunene, i tråd med Miljødirektoratets veileder.
Læring i friluft

Kurser i marinbiologi, marin forsøpling og kystsoneøkologi for skoleklasser, i Raet nasjonalpark.
- Kursing av lærere om naturens- og friluftslivets plass i «Fagfornyelsen».

 

Du vil også kunne bli involvert i andre prosjekter som:

Friluftsliv i introduksjonsprogrammene, friluftsliv for funksjonshemmede, lukkede turgrupper – psykisk helse,
samarbeid med frisklivssentraler, enkeltaktivitetsdager, arbeid med ungdom (Marka Friluft) og friluftsskoler.

Vi ønsker en medarbeider som har:
- Solide kunnskaper om livet i havet og gjerne i ferskvann
- Kjennskap til veilederen om «Friluftslivets ferdselsårer»
- Erfaring fra prosjektledelse og prosessarbeid
- Kjennskap til arealplanlegging i offentlig sektor
- Arbeidet med barn og unge
- Friluftsliv som hobby eller livsstil
- Gode samarbeidsevner og er serviceorientert
- Lyst og evne til å arbeide selvstendig og er løsningsorientert
- Lokal kjennskap til våre kommuner er en fordel
- Svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig
- Førerkort og disponerer egen bil

 

Krav om bachelorgrad innen relevant fagområde

Vi kan tilby:
- En spennende, utviklende og selvstendig stilling
- Jobb i en bedrift som tar FNs bærekraftmål på alvor
- Mulighet for fast ansettelse
- Et inkluderende arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidstid
- Lønn etter avtale
- Godtgjørelser i henhold til kommunale satser

 

Søknad med CV og vitnemål sendes til: geir@friluft-sor.no. innen 17.10. Det er ønskelig med tiltredelse fra
01.01.2021. Spørsmål angående stillingen kan rettes til daglig leder, Geir Henning Waagsnes på 47026547.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for en samtale, og tar med nødvendig dokumentasjon på intervju.