1. Hjem
  2. Skole

Naturen som læringsarena

Friluftsrådet Sør arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet. Det er en prioritert oppgave å støtte skolene i dette arbeidet. Naturen er vårt beste klasserom. Læring i friluft stimulerer flere sanser og utfordrer hode og kropp ved å føle, lukte og observere dyr, planter og bevegelse. Friluftsrådet Sør tilbyr skoleklasser i våre medlemskommuner varierte undervisningsopplegg med utgnagspunkt i læreplanens mål for de ulike klassetrinnene. I oppleggene kombineres fysisk aktivitet med marinbiologi, kulturhistorie, mat, matematikk og utforskning. Vi har laget en en egen brosjyre med vårt tilbud. Last ned brosjyren: "Naturen som læringsarena"

Skoletilbud forside.jpgArtsreg. i fjæra ungdtr..jpg

 

 

Undervisningsidéer

Her må det komme en tekst som forklarer at undervisningsidéene vil bli lenket ut til FL sin nettside.

På dette menypunktet kan dere legge ut eget innhold.

Gå til FL hovedside