1. Hjem
  2. Om FL
  3. Uttalelser

Barn rydder fjæra HelgelandUttalelser

Friluftsrådenes Landsforbund uttaler seg ofte om saker som vedrører friluftslivet.
På disse sidene vil du finne aktuelle uttalelser som vi gir kronologisk fra oktober 2017.
Eldre uttalelser kan du få kopi av ved å ta kontakt med oss direkte på epost: post@friluftrad.no 

 

 

Her finner du Friluftsrådenes Landsforbund innspill til Statsbudsjettet 2018  

1) Høring 24.oktober 2017 - i Finanskomiteen  - her er FLs innspill til Finanskomiteen pdf.png

2) Høring 26.oktober 2017-  Energi og mIljøkomiteen 

  her er våre innspill pdf.png

 

 

 

 

Høringsuttalelse om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner

Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i froskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier

skog tilpasset 1200x900 foto AK.jpg
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) takker for muligheten til å gi høringsuttalelse til forslag til ny forskrift. Vi er blant dem som har etterlyst ny forskrift, og er glad for at det nå er en aktiv prosess for å fastsette ny forskrift. Vi er kjent med det felles innspillet som Oslo og Omland Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv i Oslo og Forum for natur og friluftsliv i Akershus har sendt. Disse samarbeidsorganene har brei erfaring og kompetanse forankra i en rekke medlems- og tilslutta organisasjoner på et langt mer detaljert nivå enn FL. Vi gir vår generelle støtte til denne høringsuttalelsen, og vil fra vårt ståsted framheve noen synspunkter på den foreslåtte Forskriften av overordna karakter.Du kan lese hele uttalelsen her i vedlagte pdf. LMD Markaforskrift 23okt2017.pdf