Naturlos

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Aust-Agder og Vest-Telemark

 

Naturlosbrosjyren kan du lese elektronisk her!

 

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp et eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

Påmeldingsfristen utløp 28. februar. Brosjyren er nå i produksjon og distribueres i uke 16.

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos 28. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbedier materiale og utformer brosjyren
April: Brosyjren fulldistribueres i Aust-Agder, samt Nissedal kommune ila. uke 16.

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til friluftsrådet. Naturlosinnmelding per post sendes til: Friluftsrådet Sør, Postboks 324, 4803 Arendal. Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 16.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed!

Forside Naturlos 2018.jpg