Naturlos

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Aust-Agder og Vest-Telemark

 

Registreringsfristen for turer til brosjyren for 2019 er nå utløpt.

Påmeldingsfristen utløp 28. februar.

 

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp ett eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos 28. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren
April: Brosjyren fulldistribueres i Aust-Agder, samt Nissedal kommune ila. uke 15.

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til friluftsrådet. Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26b
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 15.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til friluftsrådet.

 

Tidligere brosjyrer

Naturlosbrosjyren vi ga ut i 2018 kan du lese elektronisk her!

 

Forside Naturlos 2018.jpg

Naturlosserien på TV-Agder

I samarbeid med TV-Agder fulgte vi et knippe Naturlosturer i 2017. Resultatet ble en flott miniserie til inspirasjon for andre som lurer på hva en naturlostur er, og kanskje ønsker å delta på en. Under finner du to episoder. Hele serien er tilgengelig på TV-Agder sin hjemmeisde: www.tvagder.no/naturlos