Universell Utforming Universell Utforming

Rapport om universell utforming for Grimstad

Friluftsrådet Sør kartla i 2009 og 2010 en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming i våre medlemskommuner.

På oppdrag fra Grimstad kommune fulgt opp dette arbeidet i en egen rapport om universell utforming av friluftsområder i Grimstad i 2013. Det er fokusert på universell utforming i de områdene som er best egnet for slik tilrettelegging fra naturens side.

De fleste områdene har allerede en eller annen form for tilrettelegging i utgangspunktet. Det er også lagt vekt på god geografisk spredning og at områdene hver for seg har ulike naturkvaliteter som gir grunnlag for gode opplevelser.

Følgende kategorier av områder er vurdert:
• Sikra friluftsområder
• Parker og sentrumsnære områder
• Større turområder

Du kan lese rapporten vår ved å klikke her!

Universell Utforming

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, og uten behov for særskilte tilpasninger og spesielle utforminger. Universell utforming har utgangspunkt i at vi alle er ulike, og det er derfor behov for å skape et inkluderende samfunn der alle har lik mulighet for å delta.

Funksjonshemninger varierer, men det er klart at det er flere hundre tusen mennesker i Norge som har nedsatt funksjonsevne. Hvorvidt disse hemningene legger begrensninger for et aktivt friluftsliv varierer fra type aktivitet og type område. Noen funksjonshemninger er forbigående, mens andre varer livet ut, eller øker etter hvert som vi blir eldre. Funksjonshemninger kan påvirke både syn, bevegelse og hørsel.

Les rapport for Østre Agder

Å kombinere universell utforming og friluftsliv kan til tider være krevende. Det er klart at rullestolbrukere og blinde har en stor utfordring når det gjelder å ta seg en tur i skogen. Som regel er disse gruppene avhengige av både tilrettelegginger og en ledsager med på turen.

Friluftsrådet Sør har i 2009 og 2010 kartlagt en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming. Noen av disse er kommet godt i gang med tilretteleggingen, mens andre nesten er i havn. Du kan lese rapporten vår ved å klikke på bildet på siden.

Det finnes også en egen kartside der universell utforming er hovedtema. Ta en kikk på tilgjengelighetsbasen for å planlegge neste tur!

 

 

 

Ekstra informasjon