Sikringsarbeid

Sikringsarbeid er tidkrevende og vanskelig!

De fleste sikringssakene tar tid å få løst. Selv de sakene man tror skal være enkle, kan kreve stor arbeidsinnsats. Det må forhandles med grunneier, og det er sjelden fruktbart å skynde seg for mye i arbeidet med å komme frem til en løsning. Grunneierne må få den tiden de trenger til å tenke seg om, og kommuner/friluftsråd må ha tid til vurderinger og saksbehandling før avtaler kan undertegnes.

Det er heller ikke sjelden at det dukker opp uforutsette forhold i en sikringsprosess, og man møter ofte juridisk kompliserte problemstillinger. Dette vil lett forsinke en sikringssak, og i noen tilfeller føre til at prosessen stopper helt opp. Ingen sikringssaker er like, og man møter stadig nye utfordringer.

Utbyggingspresset i strandsonen er stort, man kan trygt si at det er en kamp om de samme arealene.
Mangel på tid, penger og/eller kompetanse i den enkelte kommune gjør at tidkrevende sikringsarbeid havner et godt stykke nede på lista over prioriterte arbeidsoppgaver. Friluftsrådet Sør tilbyr sine medlemskommuner bistand i sikringsarbeid. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

  • Avklare hvilke arealer som bør sikres.
  • Utvikle samarbeidsmetoder og rutiner.
  • Etablere dialog mellom komme og grunneiere.
  • Bringe avklaring i aktuelle saker.

 

Det er viktig å sikre nye friluftsområder for kommende generasjoner. Det er også behov for etablering av kyststier og stier langs vann og vassdrag.Ekstra informasjon