Planarbeid

Friluftsrådet Sør er involvert i ulike typer planarbeid sammen med våre medlemskommuner.

 

Plan og bygningsloven

I forhold til plan- og bygingsloven gir vi uttalelser til fylkesdelplaner, kommuneplaner og viktige reguleringsplaner. Gjennom å legge vekt på dette arbeidet håper vi å sette mer fokus på friluftsliv i den enkelte plan, og få sikret viktige områder og ferdselsårer. De ulike uttalelsene til større planarbeid kan leses ved å klikke seg inn på "uttalelser" i menyen til venstre. 

 

Kyststi

I oppdrag fra fylkeskommunen vil vi i 2011 og 2012 vurdere ulike mulige traseer til kyststi i Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Midt-Agder Friluftsråd har fått arbeidet med å vurdere trasé-valg for Lillesand. Foreløpig er det kun etablert en kyststi på Hove i Arendal kommune og på Nautholmene i Tvedestrand, i tillegg er det etablert en flott strandpromenade på Fevik i Grimstad kommune. Vi håper dette er starten på en sammenhengende kyststi fra Kragerø til Kristiansand. Rapporten fra Risør med foreslått trasé kan lastes ned ved å klikke seg inn på "kyststi" i menyen til venstre. 

 

Universell utforming

Etter oppdrag har Friluftsrådet Sør vurdert tilgjengeligheten til friområder og friluftsområder i våre medlemskommuner. Noen områder er nesten innenfor standarden, mens andre har et litt lengre stykke å gå. Vi mener det er viktig at hver kommune har minst ett område som alle kan bruke, og at man kan se litt over kommunegrensene for å få et bredt tilbud innen fiske- og badeplasser og turområder.  Rapporten kan lastes ned ved å klikke seg inn på "universell utforming" i menyen til venstre. 

 

Sikring

Vi jobber ikke mye med sikringsarbeid, men hjelper kommunen med jobben der det trengs. Sikringsarbeid er både tidkrevende og vanskelig.

Ekstra informasjon