Pedagogisk tilbud

 

Marinbiologi - pedagogisk Friluftsrådet Sør arbeider aktivt for økt bruk av natur- og friluftsområder i læringsarbeidet. Det er en prioritert oppgave å støtte skolene i dette arbeidet. Vi tilbyr kurs for lærere, aktivitetsdager, veiledning i tilrettelegging av uteområder og gir råd om friluftsområder egna for skolebruk.

På disse sidene kan du lese mer om våre kurs som skal inspirere til meningsfull uteskole. I menyen til venstre finner du prosjektbeskrivelsen, informasjon om idépermene knyttet til ”Læring i friluft”, en oversikt over hvilke kurs vi tilbyr og bilder fra kurs vi har gjennomført.

For bestilling av kurs eller spørsmål ta kontakt med oss.

Ekstra informasjon