Påmelding til ferieleiren Søruga

Friluftsrådet Sør arrangerer ferieleir med overnatting på Kilandsenteret i Grimstad
fra mandag til fredag i uke 26.

Foresatte til barn som har fullført 4. trinn, men enda ikke startet i 9. trinn
(født 2002-2007) kan søke om plass for sine barn her:

Skjema for søknad om plass ved ferieleiren Søruga

Vi sender ut svar på påmeldingene før påske.
Påmeldingen er åpen så lenge der er ledige plasser.
Klikk på bildet, så åpner det seg i stort og leselig format :-)

Plakat Soruga 2017 63 pst

Ekstra informasjon