Organisering

Geir Henning Waagsnes er daglig leder av Friluftsrådet Sør. Kontorsted er Arendal Kultur- og Rådhus.

 

Styret 2016-2020:

 • Ole Goderstad, styreleder (Tvedestrand kommune)
 • Ingunn Fjærbu Roppestad, nestleder (Froland kommune)
 • Arne Jenssen (Arendal kommune)
 • Kåre Dalane (Gjerstad kommune)
 • Arnt Gunnar Tønnesen (Grimstad kommune)
 • Knut Oddvar Nes (Nissedal kommune)
 • Øystein Vereide (Risør kommune)
 • Onar Kjetil Baarøy (Vegårshei kommune)
 • Hilde Hansen Smeland (Åmli kommune)

Vararepresentantene til styret 2016-2020:

 • Magrete Martens Breivik (Arendal kommune)
 • Tom Eivind Koveland (Froland kommune)
 • Halvard Skaaland (Gjerstad kommune)
 • Pål Anders Topland (Grimstad kommune)
 • Magne Haugsjå (Nissedal kommune)
 • Espen Hageli Henriksen (Risør kommune)
 • Vibeke Salvesen (Tvedestrand kommune)
 • Ingunn Landberg Rønningen (Vegårshei kommune)
 • Tellef Olstad (Åmli kommune)

Årsmøte 2016-2020:

 • Robert Myhren (Arendal kommune)
 • Ove Gundersen (Froland kommune)
 • Håkon Sundsli (Gjerstad kommune)
 • Kjetil Glimsdal (Grimstad kommune)
 • Halvor Homme (Nissedal kommune)
 • Per Kristian Lunden (Risør kommune)
 • Jan Dukene (Tvedestrand kommune)
 • Kirsten Helen Myren (Vegårshei kommune)
 • Reidar Saga (Åmli kommune)

Vararepresentanter til årsmøte 2016-2020:

 • Milly O. Grundesen (Arendal kommune)
 • Vidar Bjørkli (Froland kommune)
 • Edny Øybekk (Gjerstad kommune)
 • Per Svenningsen (Grimstad kommune)
 • Geir Christian Enger (Nissedal kommune)
 • Steinar Johansen (Risør kommune)
 • June Anette Marcussen (Tvedestrand kommune)
 • John Geir Smeland (Vegårshei kommune)
 • Margit Smeland (Åmli kommune)

Ekstra informasjon