Om Friluftsrådet Sør

Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid for å fremme friluftsliv i de ni medlemskommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

 

Friluftsrådets opprinnelse kan føres tilbake til det interkommunale samarbeidet i Nidarkretsen mot slutten av 80-tallet. Etter kommunesammenslåingen i 1992 sto man tilbake med to kommuner i Nidarkretsen, Arendal og Froland. De to kommunene har siden 1992 utgjort Arendalsregionens friluftsråd, med Arendal som vertskommune. Arendalsregionens friluftsråd ble avløst av Friluftsrådet Sør i 2002, i første omgang for en 2-årig prosjektperiode med Grimstad og Tvedestrand som nye medlemskommuner.

 

I 2005 fikk Friluftsrådet Sør to nye medlemskommuner, Vegårshei og Åmli. Risør kommune og Gjerstad kommune sluttet seg til Friluftsrådet Sør fra og med 2008. Siste medlem er Nissedal kommune i Telemark som ble med i 2011. Dagens medlemskommuner er: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Omlag 85 % av Aust-Agders befolkning bor i denne regionen – Øst i Agder, pluss noen til i Telemark.

 

Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene må samarbeide for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, og sikre miljøstandarden og opplevelseskvalitetene.

 

Friluftsrådet Sør har i dag tre ansatte; Geir Henning Waagsnes (daglig leder), Vibeke Svantesen (pedagogisk virksomhet) og Eirik Dobbedal (informasjon og aktivitet).

 

Friluftsrdet

Ekstra informasjon