Naturlosbrosjyren

 

Naturlosbrosjyren er et hefte som kommer ut hvert år fra Friluftsrådet Sør

Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosen. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen der man tar opp et eller flere tema underveis sammen med en naturveileder; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

Naturlos forside
Årshjulet for Naturlosbrosjyren
Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos

Mars: Friluftsrådet Sør bearbedier materiale og utformer brosjyren

April: Distribuering av årets Naturlos. Brosyjren fulldistribueres i Aust-Agder, samt Nissedal kommune ila. uke 14 og 15.

 

Hvordan?
Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Det kommer opp en informasjonsboks på vår hjemmeside som heter: "Naturlosregistrering XårX"

- Klikk på registrer naturlos og få opp skjemaet som fylles ut og sendes oss elektronisk.
Send gjerne med bildeforslag til teksten. Bildene lastes opp i siste rubrikk i skjemaet.
 
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk,
men informasjonen kan også sendes pr. e-post til Vibeke (Se kontakskjema). Naturlosinnmelding per post sendes til: Friluftsrådet Sør, Postboks 324, 4803 Arendal. Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos


Distribusjon
Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 14 og 15. Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed!

Ekstra informasjon