Kart og turbøker

Friluftsrådet Sør jobber kontinuerlig med nye prosjekter innen kart og turbøker. I menyen til venstre finner du våre produkter innen kart og turbøker sammen med en oversikt over utsalgsstedene. Du finner også en oversikt over kart og turbøker som andre har utgitt.

For tiden jobber vi både med en turkartserie for alle våre kommuner, i tillegg til turbøker i samarbeid med lokale ildsjeler. Sålangt har vi laget kommunevise kart for Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.  Vegårshei er på vei og Nissedal og Gjerstad under arbeid. Av turbøker har vi nå gitt ut Grimstad og Froland.

 

ArendalTurkart forside Grimstad Forside Vest

Forside st Risr Tvedestrand Vegrshei

 

Om du ønsker en oversikt over alle kartene som er gitt ut gjennom spillemiddelfinansieringen kan du besøke kulturdepartementet sin nettside, og søke der. Velg fylke og kommune, og på anleggskategort velger du "kart". Dersom du ønsker en videre innsnevring av søket kan du velge mellom anleggstypene nærmiljøkart, orienteringskart, skiorienteringskart, sjøsportskart, turkart og andre kart.

Ekstra informasjon