Vårt arbeid

 

Dine30 Hovedlogo
 

 

Innen folkehelsearbeid samarbeider Friluftsrådet Sør med folkehelsekoordinatorene i Arendal og Grimstad om Månedens Tur. Her presenteres et turforslag med tekst, bilde og kart. I den aktuelle perioden henges det ut en postkasse, der man kan skrive seg inn i en bok. For hver tur trekkes det ut vinnere til fine premier. En oversikt over disse turtipsene finner du i menyen til venstre.

Vi ønsker også et samarbeid med frisklivssentralene i våre kommuner. Foreløpig har vi startet et samarbeid med Grimstad kommune, og håper å få til tilsvarende kontakt i de andre kommunene. 

Ekstra informasjon