Følg med på aktiviteten!

Bilde Hove KyststiVi har nå 15 telleapparater ute i utvalgte turområder i våre medlemskommuner. Du kan nå følge med på bruken og selv bidra til økte tall!

Målet er å registrere og synliggjøre bruken og viktigheten av lokale turområder.

DENNE SIDEN kan du se statistikk for alle telleapparatene.

Ekstra informasjon