1. Hjem
  2. Ledige stillinger i Friluftsrådet Sør
Ledige stillinger i Friluftsrådet Sør - headerbilde

Friluftsrådet Sør har behov for to prosjektmedarbeidere til  vår kyststisatsing. Vi tilbyr to deltidsstillinger for en periode på to år - mulighet for forlengelse og fast ansettelse

 

Arbeidsoppgaver:

• Være sekretær for kommunal styringsgruppe

• Lage skilt- og tiltaksplan for delstrekninger og rundløyper

• Frembringe nødvendig kontaktinformasjon

• Utarbeide grunneieravtaler og ha dialog med berørte grunneiere

• Invitere til, og gjennomføre informasjonsmøter

• Innhente skriftlig tillatelse til rydding, merking og tilrettelegging

• Løse utfordringer gjennom styringsgruppen, eventuelt bystyrevedtak

• Skilte, merke og kviste i terrenget i samsvar med plan og inngåtte avtaler

• Avtale tilsyn, vedlikehold med lag og foreninger - såkalte fadderordninger

• Innhente tilbud på gjennomføring av kostnadskrevende tiltak som broer og trapper

• Bistå kommunen med grunnlaget for spillemiddelsøknader for etablering av Kyststi

• Klarere om kostnadskrevende tiltak vil kreve byggesaksbehandling. I så fall gjøres dette av kommunen

 

Mulige tilleggsoppgaver:

• Aktiviteter for ungdom i prosjekt Marka Friluft

• Aktiviteter for barn i prosjekt Friluftsskoler

• Livredningskurs for ansatte i skoler og barnehage

• Etablering og oppdatering av turforslag for digital registrering på telltur.no

 

Vi ønsker medarbeidere som har:

Utdanning fra høgskole / universitet (ikke et krav, men en fordel)

Erfaring med prosjektledelse fra planlegging til gjennomføring

Erfaring med merking og skilting av turstier

Erfaring fra tillitsskapende arbeid og gjerne samarbeid med grunneiere

Svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig

Kompetanse innen bruk av digitale hjelpemidler som GPS

Gode samarbeidsevner og er serviceorientert

Lyst og evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og resultatorientert

Lokal kjennskap til våre kystkommuner er en fordel

Friluftsliv som hobby eller livsstil

Førerkort og disponerer egen bil

 

Vi kan tilby:

En drømmejobb – spennende og utviklende

Mulighet for fast ansettelse hos oss

Et inkluderende arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstid

Godtgjørelser i henhold til kommunale satser

Lønn etter avtale

 

Oppdragsgiver i prosjektperioden er Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune.
Stillingsprosenten vil avhenge av prosjekttilskuddene til kyststiprosjektet og lønnsnivå.
Utgangspunktet vil være to 50 % stillinger med mulighet for utvidelse i forhold til mulige tilleggsoppgaver.
Søknad med CV og vitnemål sendes til: geir@friluft-sor.no. innen 01.11. Det er ønskelig med tiltredelse fra
01.01.2019.
 

Spørsmål angående stillingen kan rettes til daglig leder, Geir Henning Waagsnes, tlf. 47026547