1. Hjem
  2. Naturlos
Naturlos - headerbilde

Naturlos

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Aust-Agder og Vest-Telemark

 

Registrer turer til brosjyren for 2019 her: elektronisk innmeldingsskjema

Påmeldingsfristen utløper 28. februar.

 

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp ett eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos 28. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbeider materialet og utformer brosjyren
April: Brosjyren fulldistribueres i Aust-Agder, samt Nissedal kommune ila. uke 15.

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til friluftsrådet. Naturlosinnmelding pr. post sendes til:


Friluftsrådet Sør
Tromøyveien 26b
4841 Arendal

Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 15.
Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed, gjerne pr. e-post til friluftsrådet.

 

Tidligere brosjyrer

Naturlosbrosjyren vi ga ut i 2018 kan du lese elektronisk her!