1. Hjem
  2. Naturlos
Naturlos - headerbilde

Naturlos

Lærerike natur- og kulturopplevelser i Aust-Agder og Vest-Telemark

Naturlos er en brosjyre som vi produserer og distribuerer hvert år. Brosjyren består av turer som arrangeres av lokale lag og foreninger i Aust-Agder og Vest-Telemark. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Naturloskonseptet går ut på å organisere vandringer/aktiviteter i naturen, der man tar opp et eller flere tema underveis, sammen med en kjentmann; en naturlos. Aktivitetene er åpne for alle. Deltakerne opplever fellesskap og tilhørighet sammen med mennesker de kan dele sine naturinntrykk med.

Meld inn turer og arrangementer her

innen 28. februar

 

Årshjulet for Naturlosbrosjyren

Februar: Frist for å melde turer inn i årets Naturlos 28. februar
Mars: Friluftsrådet Sør bearbedier materiale og utformer brosjyren
April: Brosyjren fulldistribueres i Aust-Agder, samt Nissedal kommune ila. uke 16.

 

Hvordan?

Registreringen av turene foregår i elektronisk innmeldingsskjema.
Vi ønsker fortrinnsvis turer innmeldt elektronisk, men informasjonen kan også sendes pr. e-post til friluftsrådet. Naturlosinnmelding per post sendes til: Friluftsrådet Sør, Postboks 324, 4803 Arendal. Skjemaet som da benyttes lastes ned her: Innmeldingsskjema Naturlos

 

Distribusjon

Brosjyren distribueres til alle husstander i Aust-Agder og i Nissedal i uke 16. Dersom du ikke mottar brosjyren, gi oss beskjed!