Skal gjenoppbygge vei fra vikingtiden

KLYVING: Torgeir Leivdal fra Husasnotra demonstrerer klyving av en tømmerstokk med en metode som ble brukt for tusen år siden-, med øks og vedskiver som slås ned i stokken, som sakte, men sikkert ga etter og lot seg klyve. Nå skal tømmerstokker brukes til å rekonstruere en kavlvei i Surnadal, som skal bli en tursti med tilknytning av flere av kulturminnene på Åsen bygdemuseum.

Uvérsskjul ved storhavet

BØ: Byggfaglinja på Sortland og Vesterålen friluftsråd har satt opp gapahuk ved Kjerringstranda i Bø, der Kyststien går mellom Vikan og Spjelkvågen – om Åsand.

Kommunen inviterte ungdom til fritidsmesse

Kommunen skulle informere om fritidstilbud men får kritikk for dårlig kommunikasjon.

TellTur i Trollfjell - turregistrering på nett

Trollfjell friluftsråd lanserer TellTur i regionen- et elektronisk system for turregistrering. Telltur.no gir deg oversikt over turmål inkl kart og veibeskrivelser, og du kan enkelt registrere turene dine, holde oversikt og delta i konkurranser.

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.