Trenger 700.000 for å fikse Kvalsvik

DEL HAUGESUND: Med strålende temperaturer er badesesongen så smått i gang. Kvalsvik badeplass har latt harde vintre og stormer tære på.

Åpnet kultursti med øks

Museumsdirektør Jarle Sanden siterte fra dikterpresten Petter Dass før han hevet øksa og slo. Dermed var KulTUR-løypa i Bud offisielt åpnet. Har du et nyhetstips?

Her fjernes «miniubåten» etter snart tre år i rullesteinene ved Jærhavet i Hå

Hva er det for noe? Hva skjedde? Hvorfor kommer ingen og henter den?

Ordførertur til Gudrunhula

I 1907 foregikk det en stor leteaksjon etter ei jente, og mange kom til Ler for å delta i jakta. Under ordførerturen kan en høre mer om hva som skjedde for over 100 år siden. Har du et nyhetstips?

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.