– Vi er ute og rydder så ofte vi kan

Ståle Pedersen og kona Ellen Skogland har sammen med Pedersens søster Randi, på privat initiativ samlet 1,1 tonn plastavfall fra strendene på Karmøy. – Det er skrekkelig syn som møter oss enkelte steder, sier Pedersen.

Morten Dåsnes

Daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund 2 5 delinger av innlegg

Historisk vandring

Oppmøte på p-plassen i Hvervenbukta. På turen får vi se en av Oslos eldste boplasser, barokkhagen, ruinene etter Stubljan. Videre Langbygningen, oppgangssag, kvern, kruttverk og kraftstasjoner. Er vi heldig ser vi gytemoden laks og sjøørret. Guide: Harald Lundstedt Ta med mat og drikke. Gratis arrangement Arr: Oslofjordens Friluftsråd og Gjersjøelva natur- og kulturpark

Feiret med fruktfest

Griseknoen gårdsbarnehage feirer at de er godkjent som helsefremmende barnehage, som er et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, friluftsrådene, RKK og kommunene. Foto: Karin P. Skarby

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.