Hovedebatten: Hoveskog – en natur i krise

Alle er enige om at Hove naturen er noe av det ypperste vi har, men de som har ansvar for den, har en tendens til begeistret å snakke om hvordan vi skal kunne bruke den til «å komme på kartet», få flere turister, utvikle området i kommersiell retning. Det siste påfunnet er «glamping» og hytter i tretoppene og salg til private, på selve Hoveodden. Et storslått nasjonalparksenter er også i komminga, man har nasjonale, ja internasjonale vyer.

Årsmøte 2019

NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

Vinterferie i det fri - og uten mobil

Har du et nyhetstips? Barn fra 8–12 år kan få en annerledes og fullstendig skjermfri vinterferie om de melder seg på vintercampen som iTrollheimen arrangerer i Helgetunmarka i Rindal i februar. Vintercampen arrangeres over to uker nå i skoleferien i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Får rive fritidsboligen og bygge ny ved Moutmarka

I Moveien 67 står det et anneks, og nå vil eierne rive hytte og bygge ei ny sammen med annekset.

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.