Fantastisk bra for folkehelsa

Har du et nyhetstips? Stikk Ut! har blitt en gedigen suksess i Møre og Romsdal. Det startet opp i Molde i 2005 og har stadig utvidet seg med nye kommuner.

Se friluftsrådets store ønskeliste for Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd, her representert ved Anne Sjømæling, er blant annet opptatt av kyststiene. Foto: Nina Therese Blix

Fant mange tusen slike biter i Oslofjorden

Forsker håper funnene kan bidra til stoppe en stor del av tilførselen av plastpartikler i sjøen.Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har kartlagt plastavfallet i ytre Oslofjord.

- Jeg er henrykt

Det er snart åtte år siden bystyret vedtok at kyststien skulle forlenges fra Maxbo og videre innover i Bestumkilen. Nå skal planforslaget vedtas.

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.