Invasjon av brennmaneter satte stopper for isbading

Isbaderne fikk seg en uhyggelig overraskelse da de skulle bade i Bjerkøysundet søndag morgen.

Tilskudd for å få folk ut i naturen

Miljødirektoratet har utlyst en tilskuddsordning for friluftsaktiviteter. Målet er at det skal føre til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke!

God stemning i Brekko tross trafikkaos

Med 0 grader og strålende sol var Brekko stedet å tilbringe søndagen, selv om det far mange ble vanskelig å finne parkeringsplass.

Dette fikk vi til i 2017
0
Barn på friluftsaktiviteter
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Friluftsskoler

I 2018 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte arbeidet med nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.