Mange store idretts-prosjekter på gang - her er oversikten

DEL Kommuneplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har vært ute på høring. I høringsrunden kom det inn 12 innspill, og rådmannen har tatt med noen av dem i planen.

Hun får «ildsjelpris» for mangeårig innsats for friluftslivet

Monica Mikalsen hylles med utmerkelsen etter over 10 år i friluftslivets tjeneste.

Friluftsentusiast hedret med pris

GLAD VINNER: - Du har konkurrert med 18 andre nominerte så å vinne var langt ifra noen walk in the park, eller skal jeg si in the wood, spøkte ordfører

Gjorde stas på fjelltrimmarar

Flinke turgåarar, både små og store, fekk diplom for innsatsen måndag kveld.

Dette fikk vi til i 2016!
0
Nye turkart
0
Nye telleapparater
0
Friluftsskoler
0
Deltakere på Læring i friluft

Dette vil vi jobbe med i 2017

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Gjerstad kommune og Vegårshei kommune.

- Arbeide med realisering av kystsi i Grimstad kommune.

- Utgi turkart og turguide for Froland kommune.

- Starte synfaringsarbeidet til nytt turkart for Åmli kommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 16 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.