Kommunen er eier, men Dag Arne nektes medlemskap på hytteholme

Den kommunalt eide Gokstadholmen i Mefjorden har ei hytte som leies ut til allmennheten. Dag Arne Carlsen vil gjerne være med i gruppa som drifter hytta og holmen for kommunen. Det får han ikke lov til.

Regionrådet splittes opp

Vesterålen Regionråd skal endre seg kraftig, og i løpet av den neste måneden tas alle beslutninger.

Landslagsstjerner profilerer supersprint

Dagen før Reistadløpet er programmet fullspekket av forskjellige aktiviteter. En nyvinning i år er 100 meter klassisk sprint i sentrum av Setermoen. Har du et nyhetstips?

"Stikk innom verkstad" for kartlegging av friluftsområde og kulturminne i Sandøy

Sandøy kommune inviterer innbyggjarar i Sandøy kommune til å bli med på kartlegging av friluftsområde. Har du kunnskapar om plassar for friluftsliv der du bur, er du oppfordra til å stille på ein av kartleggingsverkstadane vi skal ha i ulike delar av kommunen.

Dette fikk vi til i 2018
0
Barn, unge og familier på fritidstilbud
0
Deltakere på Læring i friluft
0
Innvandrere på friluftsaktiviteter
0
Turer for bedre psykisk helse
0
Friluftsskoler

I 2019 vil vi blant mye annet jobbe med:

- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

- Arbeide med realisering av kystsi i Arendal kommune.

- Utgi turkart og turguide for Åmlikommune.

- Gjennomføre kurs innenfor "Læring i friluft".

- Arrangere 21 gratis friluftsskoler i våre medlemskommuner.

- Arrangere ferieleiren Søruga.

- Produsere og utgi Naturlos til alle husstander i Aust-Agder.

- Videreføre samarbeidet med Frisklivssentralene.

- Videreføre samarbeidet med kommunene om psyksik helse og friluftsliv.

- Samarbeide med Idrettskretsen for gjennomføring av Hovdenleiren

- Tilby kurs og aktivitetsdager for personer med minoritetsbakgrunn.